เหล็กราคา

เหล็กราคา
ตะแกรงเหล็กฉีก
สินค้าตะแกรงเหล็กฉีก (Tear Drop Steel Grating) เป็นผลิตภัณฑ์เหล็กที่ใช้ในงานก่อสร้างและอุตสาหกรรมต่างๆ มีลักษณะพิเศษที่เ...
เหล็กกล่อง
เหล็กกล่อง หรือเหล็กโครงสร้างรูปพรรณกลวง เป็นวัสดุก่อสร้างที่มีความสำคัญในงานก่อสร้างหลากหลายประเภท เนื่องจากมีความแข็งแ...
เหล็กข้ออ้อย
เหล็กข้ออ้อย (Deformed Bar) คือเหล็กเส้นที่มีลายหรือรอยหยักบนผิว ใช้ในงานก่อสร้างเพื่อเสริมความแข็งแรงและเพิ่มการยึดเกาะ...
เหล็กโดเวล
เหล็กจ๊อย หรือที่รู้จักกันในชื่อ เหล็กโดเวล หรือ เหล็กเสียบถนน เป็นวัสดุสำคัญที่ใช้ในการก่อสร้างถนนคอนกรีตเพื่อเสริมความ...
เหล็กฉาก
สินค้าเหล็กฉากเป็นเหล็กที่มีรูปทรงเป็นมุมฉากรูปตัว L ใช้ในงานโครงสร้างต่าง ๆ เช่น การทำโครงสร้างเหล็ก, ชั้นวางของ, โครงเ...
เหล็กตัวซี
เหล็กตัวซี (C-Channel) เป็นวัสดุก่อสร้างที่ใช้งานกันอย่างแพร่หลายในการสร้างโครงสร้างต่างๆ มีลักษณะเป็นรูปตัวอักษร &#8220...
เหล็กท่อดำ
สินค้าท่อดำกลมเป็นวัสดุสำคัญในงานก่อสร้างและอุตสาหกรรม เนื่องจากมีความแข็งแรงและคงทนต่อการใช้งานที่ต้องการส่วนที่ไม่มีกา...
เหล็กปลอก
สินค้าเหล็กปลอก (Coated Steel) หมายถึงเหล็กที่ได้รับการป้องกันผลกระทบจากสภาพแวดล้อมต่างๆ โดยมักจะมีการทาสารป้องกัน เช่น ...
เหล็กรางน้ำ
เหล็กรางน้ำ หรือ Channel Steel เป็นเหล็กโครงสร้างรูปตัว C (C-Channel) มีคุณสมบัติแข็งแรงและทนทาน ถูกใช้อย่างแพร่หลายในงา...
เหล็กเส้นกลม
เหล็กเส้นกลมเป็นวัสดุก่อสร้างที่สำคัญและใช้กันอย่างแพร่หลายในโครงการก่อสร้างหลากหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นอาคารบ้านเรือน สะ...
เหล็กแบน
เหล็กแบน หรือ เหล็กแผ่นเรียบ (Flat Steel or Flat Bar) เป็นวัสดุก่อสร้างที่มีความหลากหลายในการใช้งาน เหล็กแบนมีลักษณะเป็น...
เหล็กแผ่นดำ
สินค้าเหล็กแผ่นเป็นวัสดุที่สำคัญในการก่อสร้างและผลิตอุปกรณ์ต่างๆ มีความหลากหลายในการใช้งาน เช่น การสร้างโครงสร้างสำหรับอ...
เหล็กไอบีม
เหล็กโครงสร้าง (Structural Steel) คือวัสดุเหล็กที่มีหน้าตัดเป็นรูปร่างต่าง ๆ เช่น H-Beam, I-Beam, เหล็กฉาก, เหล็กรางน้ำ ...
ไวร์เมชแบบม้วน
เหล็กไวร์เมช (Wire Mesh) คือตะแกรงเหล็กที่ถูกเชื่อมติดกันเป็นผืน เพื่อใช้ในการเสริมคอนกรีต ทำให้คอนกรีตยึดเกาะและแข็งแรง...