ขนาดและความหนาของเหล็กกล่องแบน (Carbon Steel Rectangular Pipes)

ขนาดและความหนาของเหล็กกล่องแบน (Carbon Steel Rectangular Pipes)
ร้านจำหน่ายเหล็กกล่อง

เหล็กกล่องแบนเป็นวัสดุก่อสร้างที่มีความสำคัญในหลายโครงการ ทั้งในด้านโครงสร้างหลักและโครงสร้างรอง การเลือกขนาดและความหนาที่เหมาะสมของเหล็กกล่องแบนเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้โครงสร้างมีความแข็งแรง ทนทาน และปลอดภัย การพิจารณาขนาดและความหนานั้นจำเป็นต้องคำนึงถึงลักษณะงาน ความต้องการของโครงการ และปัจจัยอื่นๆ เช่น มาตรฐานอุตสาหกรรม งบประมาณ และคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดในการใช้งานจริง

ขนาดและความหนาของเหล็กกล่องแบน

เหล็กกล่องแบนมีขนาดและความหนาหลากหลายให้เลือกใช้ตามความต้องการของงาน โดยทั่วไปแล้ว ขนาดและความหนาจะถูกระบุเป็นมิลลิเมตร (mm) ตัวอย่างขนาดและความหนาที่พบบ่อย ได้แก่

ขนาด (DxB) inขนาด (DxB) mmความหนา (T mm)พื้นที่หน้าตัด (A cm²)น้ำหนัก (W kg/m)น้ำหนัก (W kg/6m)
2×150×252.33.102.4414.64
3.24.133.2419.44
3×1 1/275×382.34.853.8122.86
3.25.155.1530.90
4×2100×502.36.555.1430.84
3.28.937.0242.06
4.010.958.5951.54
4.512.179.5557.30
5×3125×752.38.856.9541.70
3.212.139.5257.12
4.014.9511.7070.20
4.516.6713.1078.60
6.021.6317.00102.00
6×2150×503.212.139.6357.78
4.517.0313.5081.00
6.322.8418.77112.62
8×4200×1004.525.6720.10120.60
6.033.6326.40158.40
6.334.8027.40164.40

ความหนาของเหล็กกล่องแบน: ความหนาของเหล็กกล่องแบนมีให้เลือกหลากหลาย ตั้งแต่ 2.3 มม. ไปจนถึง 6.3 มม. โดยความหนาที่เลือกใช้จะขึ้นอยู่กับลักษณะงานและความต้องการในการรับน้ำหนัก

ขนาดและความหนาของเหล็กกล่องแบน

วิธีการเลือกใช้ขนาดและความหนาของเหล็กกล่องแบน

การเลือกใช้ขนาดและความหนาของเหล็กกล่องแบนเป็นขั้นตอนสำคัญที่ต้องคำนึงถึงหลายปัจจัย เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานและความต้องการในงานก่อสร้าง ดังนี้

1. ลักษณะของงานก่อสร้าง

 • งานโครงสร้างหลัก : สำหรับงานที่ต้องการความแข็งแรงสูง เช่น โครงสร้างอาคาร โรงงาน หรือสะพาน ควรเลือกเหล็กกล่องแบนที่มีความหนาและขนาดใหญ่ เพื่อรับน้ำหนักและแรงดันได้ดี
 • งานโครงสร้างรอง : สำหรับงานที่ไม่ต้องการความแข็งแรงสูงมาก เช่น งานตกแต่งภายใน หรือโครงสร้างรองในอาคาร สามารถเลือกใช้เหล็กกล่องแบนที่มีขนาดและความหนาน้อยกว่า

2. น้ำหนักและแรงที่ต้องรับ

 • การคำนวณน้ำหนักบรรทุก : การคำนวณน้ำหนักที่จะต้องรับและแรงที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งสำคัญ หากโครงสร้างต้องรับน้ำหนักมาก เช่น ในโรงงานหรือคลังสินค้า ควรเลือกเหล็กกล่องแบนที่มีความหนาเพื่อเพิ่มความแข็งแรง
 • การกระจายแรง : การวางแผนโครงสร้างที่กระจายแรงอย่างเหมาะสมสามารถช่วยลดความหนาที่ต้องใช้ของเหล็กกล่องแบนได้

3. มาตรฐานและข้อกำหนดทางวิศวกรรม

 • มาตรฐานอุตสาหกรรม : ควรเลือกเหล็กกล่องแบนที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน เช่น มาตรฐาน ASTM, JIS หรือ BS เพื่อให้มั่นใจในคุณภาพและความทนทาน
 • ข้อกำหนดของโครงการ : บางโครงการอาจมีข้อกำหนดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับขนาดและความหนาของเหล็กกล่องแบนที่ต้องใช้ ควรตรวจสอบและปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้

4. งบประมาณ

 • การประเมินค่าใช้จ่าย : การเลือกขนาดและความหนาของเหล็กกล่องแบนที่เหมาะสมกับงบประมาณที่มีจะช่วยลดต้นทุนการก่อสร้าง โดยควรประเมินความคุ้มค่าและประสิทธิภาพในการใช้งานร่วมด้วย
 • การเปรียบเทียบราคา : ควรเปรียบเทียบราคาจากผู้จำหน่ายหลายแห่ง เพื่อหาข้อเสนอที่ดีที่สุดและลดต้นทุนโดยไม่ลดคุณภาพ

5. คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ

 • วิศวกรโครงสร้าง : ควรปรึกษาวิศวกรโครงสร้างที่มีประสบการณ์เพื่อขอคำแนะนำเกี่ยวกับการเลือกขนาดและความหนาของเหล็กกล่องแบนที่เหมาะสมกับโครงการ
 • ผู้รับเหมา : การสอบถามจากผู้รับเหมาที่เคยมีประสบการณ์ในการใช้งานเหล็กกล่องแบนจะช่วยให้ได้ข้อมูลเพิ่มเติมและคำแนะนำที่เป็นประโยชน์

ตัวอย่างการเลือกใช้ขนาดและความหนาของเหล็กกล่องแบน

โครงการก่อสร้างบ้านพักอาศัย

 • โครงสร้างหลัก : อาจเลือกใช้เหล็กกล่องแบนขนาด 100×100 มม. หนา 4.5 มม. เพื่อความแข็งแรงและความปลอดภัย
 • โครงสร้างรอง : สำหรับงานตกแต่งหรือโครงสร้างรอง อาจใช้เหล็กกล่องแบนขนาด 50×50 มม. หนา 2.0 มม. เพื่อประหยัดต้นทุนและลดน้ำหนัก

โครงการก่อสร้างโรงงาน

 • โครงสร้างหลัก : เนื่องจากต้องรับน้ำหนักมากและต้องมีความทนทานสูง อาจเลือกใช้เหล็กกล่องแบนขนาด 200×200 มม. หนา 6.0 มม.
 • โครงสร้างรอง : สำหรับโครงสร้างที่ไม่ได้รับแรงมาก เช่น โครงหลังคา อาจเลือกใช้เหล็กกล่องแบนขนาด 75×75 มม. หนา 3.0 มม.

การเลือกใช้ขนาดและความหนาของเหล็กกล่องแบนที่เหมาะสมจะช่วยให้โครงสร้างมีความปลอดภัย แข็งแรง และคุ้มค่าต่อการลงทุนในระยะยาว

ขนาดและความหนาของเหล็กกล่องแบน

สรุป

การเลือกใช้ขนาดและความหนาของเหล็กกล่องแบนเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการก่อสร้าง โดยต้องพิจารณาจากลักษณะงาน เช่น งานโครงสร้างหลักที่ต้องการความแข็งแรงสูงควรใช้เหล็กที่มีขนาดและความหนามาก ขณะที่งานโครงสร้างรองสามารถใช้เหล็กที่มีขนาดเล็กและบางกว่าได้ ปัจจัยอื่นๆ ที่มีผลต่อการเลือกคือปริมาณการสั่งซื้อ คุณภาพของเหล็ก มาตรฐานอุตสาหกรรม ข้อกำหนดของโครงการ งบประมาณ และคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ ทั้งนี้เพื่อให้ได้โครงสร้างที่ปลอดภัย คุ้มค่า และตรงตามความต้องการของโครงการ

ติดต่อเรา

หมวดหมู่ : ทั่วไป
ร้านจำหน่ายเหล็กรูปพรรณ พรณรงค์ โลหะกิจ (Phornnarong Lohakit)
บทความนี้จะพาคุณไปทำความรู้จักกับเหล็กรูปพรรณ ประเภทต่างๆ ของเหล็กรูปพรรณ รวมถึงข้อดีที่ทำให้มันกลายเป็นวัสดุที่สำคัญในว...
ร้านจำหน่ายเหล็กรูปพรรณ พรณรงค์ โลหะกิจ (Phornnarong Lohakit)
ท่อ PVC (Polyvinyl Chloride) เป็นวัสดุที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในหลายอุตสาหกรรม โดยเฉพาะในงานระบบประปาและงานก่อสร้า...
หจก.พรณรงค์ โลหะกิจ ร้านขายเหล็กและวัสดุก่อสร้างคุณภาพสูงมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
การเลือกซื้อเหล็กท่อสำหรับระบบน้ำประปาเป็นกระบวนการที่ต้องพิจารณาอย่างละเอียด เนื่องจากท่อเป็นส่วนสำคัญที่มีผลต่อประสิทธ...
หจก.พรณรงค์ โลหะกิจ ร้านขายเหล็กและวัสดุก่อสร้างคุณภาพสูงมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
การสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อประสิทธิภาพและความสุขของพนักงาน หลักการ "Safety Fir...
หจก.พรณรงค์ โลหะกิจ ร้านขายเหล็กและวัสดุก่อสร้างคุณภาพสูงมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
การตรวจสอบคุณภาพเหล็กเส้นกลมเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่สามารถมองข้ามได้ เนื่องจากเหล็กเส้นกลมมีบทบาทสำคัญในการเสริมความแข็งแรงแล...
หจก.พรณรงค์ โลหะกิจ ร้านขายเหล็กและวัสดุก่อสร้างคุณภาพสูงมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
เหล็กม้วนชุบสังกะสีเป็นวัสดุสำคัญในการผลิตแผ่นเมทัลชีท ซึ่งถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมก่อสร้างและการผลิตอื่นๆ...