นโยบายการคืนเงินและการคืนสินค้า

การคืนสินค้า

 1. เงื่อนไขการคืนสินค้า

  • สินค้าสามารถคืนได้ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้า
  • สินค้าต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ไม่ผ่านการใช้งาน และบรรจุในบรรจุภัณฑ์เดิม
  • ต้องมีใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการซื้อสินค้า
 2. สินค้าที่ไม่สามารถคืนได้:

  • สินค้าสั่งทำพิเศษหรือสินค้าที่ปรับแต่งตามความต้องการของลูกค้า
  • สินค้าที่มีการใช้งานหรือเกิดความเสียหายหลังจากที่ลูกค้าได้รับสินค้า
 3. ขั้นตอนการคืนสินค้า:

  • ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของเราเพื่อแจ้งความประสงค์ในการคืนสินค้า
  • ส่งสินค้าที่ต้องการคืนมายังที่อยู่ที่เราจัดเตรียมให้พร้อมกับใบเสร็จรับเงิน
  • เมื่อเราได้รับสินค้าและตรวจสอบแล้ว เราจะดำเนินการคืนเงินหรือเปลี่ยนสินค้าให้ตามนโยบาย

การคืนเงิน

 1. เงื่อนไขการคืนเงิน:

  • การคืนเงินจะดำเนินการหลังจากที่เราได้รับและตรวจสอบสินค้าที่ส่งคืน
  • การคืนเงินจะดำเนินการในรูปแบบเดียวกับที่ลูกค้าใช้ในการชำระเงิน ยกเว้นกรณีที่มีการตกลงเป็นอย่างอื่น
 2. ระยะเวลาการคืนเงิน:

  • การคืนเงินจะใช้เวลาประมาณ 7-14 วันทำการ ขึ้นอยู่กับวิธีการชำระเงินและธนาคารของลูกค้า
 3. ค่าใช้จ่ายในการคืนสินค้า:

  • ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้าคืน เว้นแต่สินค้าที่มีปัญหาหรือเกิดความผิดพลาดจากทางเรา