คอนกรีต (Concrete) วัสดุพื้นฐานของงานก่อสร้างที่คุณควรรู้จัก

คอนกรีต (Concrete) วัสดุพื้นฐานของงานก่อสร้างที่คุณควรรู้จัก
หจก.พรณรงค์ โลหะกิจ ร้านขายเหล็กและวัสดุก่อสร้างคุณภาพสูงมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)

คอนกรีต (Concrete) เป็นวัสดุที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในงานก่อสร้างทั่วโลก เนื่องจากมีความแข็งแรง ทนทาน และสามารถขึ้นรูปเป็นรูปร่างต่างๆ ได้ตามต้องการ คอนกรีตประกอบด้วยส่วนผสมหลักคือ ปูนซีเมนต์ น้ำ และวัสดุผสมอื่นๆ เช่น หิน ทราย และสารเคมีเสริม คอนกรีตเป็นวัสดุที่สามารถปรับใช้ได้ในหลายๆ สถานการณ์ ทั้งในงานโครงสร้างพื้นฐานและงานสถาปัตยกรรมต่างๆ

ส่วนประกอบของคอนกรีต

 1. ปูนซีเมนต์ (Cement) เป็นส่วนประกอบหลักที่ทำหน้าที่เป็นตัวประสาน เมื่อผสมน้ำแล้วจะเกิดปฏิกิริยาเคมีทำให้แข็งตัวและยึดเกาะวัสดุอื่นๆ ให้เป็นเนื้อเดียวกัน
 2. น้ำ (Water) มีบทบาทสำคัญในการเกิดปฏิกิริยาเคมีระหว่างปูนซีเมนต์และน้ำ ทำให้เกิดการแข็งตัว และเพิ่มความสามารถในการทำงานของคอนกรีต
 3. วัสดุผสม (Aggregates) ประกอบด้วยหินและทราย ทำหน้าที่เป็นส่วนประกอบหลักที่ช่วยเพิ่มความแข็งแรงและความทนทานให้กับคอนกรีต
 4. สารเคมีเสริม (Admixtures) สารเคมีที่เติมลงไปในคอนกรีตเพื่อปรับปรุงคุณสมบัติต่างๆ เช่น การเร่งการแข็งตัว การเพิ่มความทนทานต่อสภาพอากาศ หรือการลดการหดตัว

คุณสมบัติของคอนกรีต

คอนกรีตมีคุณสมบัติที่โดดเด่นหลายประการที่ทำให้เป็นวัสดุก่อสร้างที่นิยมใช้ ได้แก่

 1. ความแข็งแรง (Strength): คอนกรีตมีความแข็งแรงสูงสามารถรับน้ำหนักและแรงกดได้ดี
 2. ความทนทาน (Durability): ทนทานต่อการกัดกร่อนจากสภาพแวดล้อมและสารเคมีต่างๆ
 3. ความยืดหยุ่น (Flexibility): สามารถปรับรูปทรงได้ตามต้องการก่อนที่จะแข็งตัว
 4. ความสามารถในการกันไฟ (Fire Resistance): คอนกรีตไม่ติดไฟและสามารถกันไฟได้ดี
 5. การบำรุงรักษาง่าย (Low Maintenance): มีอายุการใช้งานยาวนานและไม่ต้องการการบำรุงรักษามากนัก

ประเภทของคอนกรีต

คอนกรีตมีหลากหลายประเภทตามการใช้งานและคุณสมบัติพิเศษ เช่น

 1. คอนกรีตธรรมดา (Plain Concrete): ใช้ในงานก่อสร้างทั่วไป เช่น พื้น ผนัง และถนน
 2. คอนกรีตเสริมเหล็ก (Reinforced Concrete): มีการเสริมเหล็กเพื่อเพิ่มความแข็งแรงในงานโครงสร้างที่ต้องรับน้ำหนักมาก เช่น สะพาน อาคารสูง และฐานราก
 3. คอนกรีตอัดแรง (Prestressed Concrete): ใช้ในงานที่ต้องการความแข็งแรงสูงและลดการเกิดรอยแตกร้าว เช่น คาน สะพาน และโครงสร้างพิเศษ
 4. คอนกรีตมวลเบา (Lightweight Concrete): มีน้ำหนักเบาและมีความสามารถในการเป็นฉนวนกันความร้อน ใช้ในงานที่ต้องการลดน้ำหนักของโครงสร้าง

การใช้งานของคอนกรีต

คอนกรีตถูกนำไปใช้ในงานก่อสร้างหลากหลายประเภท รวมถึง

 1. งานโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure): เช่น ถนน สะพาน เขื่อน และทางรถไฟ
 2. งานก่อสร้างอาคาร (Building Construction): เช่น อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย และอาคารสูง
 3. งานสถาปัตยกรรม (Architectural Construction): เช่น งานตกแต่งภายนอกและภายใน อาคารสาธารณะ และอนุสาวรีย์
 4. งานอุตสาหกรรม (Industrial Construction): เช่น พื้นโรงงาน โกดังสินค้า และอาคารอุตสาหกรรม

การบำรุงรักษาคอนกรีต

แม้ว่าคอนกรีตจะมีความทนทานและต้องการการบำรุงรักษาน้อย แต่การดูแลรักษาที่เหมาะสมจะช่วยยืดอายุการใช้งานของคอนกรีตได้ยาวนานขึ้น เช่น

 1. การป้องกันการเกิดรอยแตกร้าว (Crack Prevention): ใช้เทคนิคการบ่ม (Curing) ที่เหมาะสม
 2. การซ่อมแซมรอยแตกร้าว (Crack Repair): ซ่อมแซมทันทีเมื่อพบรอยแตกร้าวเพื่อป้องกันการขยายตัว
 3. การป้องกันการกัดกร่อน (Corrosion Protection): ใช้สารเคลือบผิวคอนกรีตและการเสริมเหล็กที่มีการป้องกันการกัดกร่อน

สรุป

คอนกรีตเป็นวัสดุก่อสร้างที่มีความสำคัญและมีคุณสมบัติโดดเด่นหลายประการที่ทำให้เป็นที่นิยมในการก่อสร้างทั้งในงานโครงสร้างพื้นฐาน งานอาคาร และงานสถาปัตยกรรม ความแข็งแรง ความทนทาน และความยืดหยุ่นของคอนกรีตทำให้มันเป็นวัสดุที่ไม่สามารถถูกแทนที่ได้ในหลายๆ โครงการก่อสร้าง การเลือกใช้คอนกรีตที่เหมาะสมและการบำรุงรักษาอย่างถูกวิธีจะช่วยให้โครงสร้างที่สร้างขึ้นมีอายุการใช้งานยาวนานและคงทนตลอดเวลา

คำถามที่พบบ่อย

คอนกรีตคืออะไรและมีส่วนประกอบอะไรบ้าง?

คอนกรีตเป็นวัสดุก่อสร้างที่ประกอบด้วยส่วนผสมหลักคือ ซีเมนต์, น้ำ, ทราย และหินหรือกรวด โดยที่ซีเมนต์ทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อมประสาน ส่วนผสมเหล่านี้เมื่อรวมกันจะก่อให้เกิดวัสดุที่แข็งแรงและทนทาน สามารถใช้ในการก่อสร้างโครงสร้างต่างๆ เช่น พื้น, ผนัง, และเสา

คอนกรีตมีกี่ประเภทและแต่ละประเภทมีคุณสมบัติอย่างไร?

คอนกรีตมีหลายประเภท ซึ่งสามารถแบ่งตามการใช้งานและคุณสมบัติได้ เช่น

 • คอนกรีตเสริมเหล็ก (Reinforced Concrete): มีการใส่เหล็กเส้นหรือเหล็กเสริมเข้าไปในคอนกรีตเพื่อเพิ่มความแข็งแรงในการรับแรงดึง
 • คอนกรีตสำเร็จรูป (Precast Concrete): คอนกรีตที่ถูกหล่อและแข็งตัวในโรงงานก่อนจะนำไปติดตั้งที่หน้างาน
 • คอนกรีตพิมพ์ลาย (Stamped Concrete): คอนกรีตที่มีการพิมพ์ลวดลายหรือสีสันต่างๆ เพื่อเพิ่มความสวยงาม
 • คอนกรีตอัดแรง (Prestressed Concrete): คอนกรีตที่มีการอัดแรงล่วงหน้าเพื่อเพิ่มความแข็งแรงและทนทานต่อการรับน้ำหนัก

การบ่มคอนกรีตคืออะไรและสำคัญอย่างไร?

การบ่มคอนกรีตเป็นกระบวนการที่ช่วยให้คอนกรีตแข็งตัวและพัฒนาแข็งแรงได้เต็มที่ โดยการควบคุมความชื้นและอุณหภูมิของคอนกรีตในช่วงเวลาหลังจากการเท การบ่มคอนกรีตมีความสำคัญมากเพราะหากคอนกรีตแห้งเร็วเกินไป อาจทำให้เกิดการแตกร้าวหรือไม่แข็งแรงตามที่ต้องการ วิธีการบ่มคอนกรีตที่พบบ่อยมีทั้งการใช้น้ำ, พลาสติกคลุม หรือการใช้สารบ่มคอนกรีต

ติดต่อเรา

หมวดหมู่ : ทั่วไป
ร้านจำหน่ายเหล็กรูปพรรณ พรณรงค์ โลหะกิจ (Phornnarong Lohakit)
บทความนี้จะพาคุณไปทำความรู้จักกับเหล็กรูปพรรณ ประเภทต่างๆ ของเหล็กรูปพรรณ รวมถึงข้อดีที่ทำให้มันกลายเป็นวัสดุที่สำคัญในว...
ร้านจำหน่ายเหล็กรูปพรรณ พรณรงค์ โลหะกิจ (Phornnarong Lohakit)
ท่อ PVC (Polyvinyl Chloride) เป็นวัสดุที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในหลายอุตสาหกรรม โดยเฉพาะในงานระบบประปาและงานก่อสร้า...
หจก.พรณรงค์ โลหะกิจ ร้านขายเหล็กและวัสดุก่อสร้างคุณภาพสูงมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
การเลือกซื้อเหล็กท่อสำหรับระบบน้ำประปาเป็นกระบวนการที่ต้องพิจารณาอย่างละเอียด เนื่องจากท่อเป็นส่วนสำคัญที่มีผลต่อประสิทธ...
หจก.พรณรงค์ โลหะกิจ ร้านขายเหล็กและวัสดุก่อสร้างคุณภาพสูงมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
การสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อประสิทธิภาพและความสุขของพนักงาน หลักการ "Safety Fir...
หจก.พรณรงค์ โลหะกิจ ร้านขายเหล็กและวัสดุก่อสร้างคุณภาพสูงมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
การตรวจสอบคุณภาพเหล็กเส้นกลมเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่สามารถมองข้ามได้ เนื่องจากเหล็กเส้นกลมมีบทบาทสำคัญในการเสริมความแข็งแรงแล...
หจก.พรณรงค์ โลหะกิจ ร้านขายเหล็กและวัสดุก่อสร้างคุณภาพสูงมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
เหล็กม้วนชุบสังกะสีเป็นวัสดุสำคัญในการผลิตแผ่นเมทัลชีท ซึ่งถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมก่อสร้างและการผลิตอื่นๆ...